Close

Propozice Speedman Turnov 2019

Pořadatelé:

SpinFit Liberec oddíl cyklistiky (IČO:46746668)

SO Ráj, sportovní oddíl Turnov (IČO:26681021)

Termín a místo: 20. 4. 2019, Turnov – Na Lukách (za autobusovým nádražím)

Prezentace: 20. 4. 2019

od 10:00 do 11:30

Start:

20. 4. 2019 ve 12:00

Popis závodu:

závodu se účastní dvojice (muži, ženy, mix). První úsek je běh na 5 km pro prvního závodníka, následuje předávka druhému na cyklistický úsek 14 km, další předávka je prvnímu znovu na cyklistický úsek 14 km a závěr běží druhý z dvojice úsek 5 km.

1.úsek: běh 5 km první závodník

2.úsek: kolo 14 km druhý závodník

3.úsek: kolo 14 km první závodník

4.úsek: běh 5 km druhý závodník

Program závodu:

10:00 – 11:30 prezentace

11:00 projížďka trasy

11:50 rozprava k závodu

12:00 start

13:30 předpokládaný dojezd vítězné dvojice

13:00 -14:30 občerstvení závodníků

14:30 slavnostní vyhlášení a tombola

Kategorie:

dvojice MUŽI

dvojice ŽENY

dvojice MIX

Startovné:

  • startovné předem za dvojici – Kč 250,-
  • startovné na místě za dvojici – Kč 300,-

Přihlášky:

Přihlásit se je možné prostřednictvím našeho webu (platba musí být převedena na účet pořadatele do 7 dnů od data podání přihlášky), nejpozději však do uzávěrky přihlášek 13. 4. 2019 za normální startovné (250,-Kč za dvojici). Přihlásit se je možno také před startem při prezentaci v den konání závodu za zvýšené startovné (300,-Kč za dvojici).
Osoby mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, mladší 15-ti let s písemným souhlasem a v jeho doprovodu.

Informace k platbě:

Startovné zasílejte na č.ú.: 524749581/0100 variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla.

Startovné zahrnuje:

Zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, zpracování výsledků, občerstvení v průběhu závodu a v cíli, lístek do tomboly.

Občerstvení:

1 x na trase a v cíli.

Trasa:

Trasa závodu vede po louce, asfaltu, zpevněné cestě a lesním singltreku. Trasa je sjízdná i za extrémních povětrnostních podmínek. Náročnost: lehká

Mapa závodu Speedman 2016

Předpis:

Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závod se jede za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách, v opačném případě bude udělena peněžitá pokuta (500,-Kč). Kolo musí být v dobrém technickém stavu. Cyklistická přilba povinná!!!

Zdravotní zajištění:

Zdravotní služba, pořadatelská služba.

Ceny:

První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny.

Informace:

mobil: 602 246 047 Petr Soukup, speedmanturnov@gmail.com